مرند از یک حادثه بزرگ نجات یافت

این تصادف خطر جانی نداشت

DSC_0439
به گزارش خبرنگار جوان فردا
یک دستگاه تریلی ترمز بریده درجاده مرند جلفا وخوی با برخورد با یک دستگاه زانیتا حادثه آفرید.
طبق تماس تلفنی با ۱۱۰ به خبرنگارجوان فردا گفتند خوشبختانه این تصادف خسارت جانی نداست فقط خسارت مالی می باشد

DSC_0456 - Copy
خبرنگار جوان فردا در محلی که تریلی ترمز بریده که تقریبا یک کیلومتر حضور یافت این محل نرسیده به سه راه یامچی بود هوشیاری راننده تریلی ترکیه ای خطر بزرگی را از مرند دور کرد.
مامورین راهور وآتش نشانی شهرداری به موقع درمحل حضورداشتند ولی …

DSC_0453