استقبال بسیجیان بخصوص بسیج دانشجوئی از دو شهید گمنام در مرند

پیرو گزارشات #جوان_فردا از مراسمات استقبال و تشییع و تدفین دو شهید گمنام در شهرستان مرند این مراسم با مدیریت سپاه ناحیه مرند و بسیج دانشجوئی برگزارشد .

 

استقبال بسیجیان بخصوص بسیج دانشجوئی از دو شهید گمنام

به گزارش جوان فردا

پیرو گزارشات #جوان_فردا از مراسمات استقبال و تشییع و تدفین دو شهید گمنام در شهرستان مرند این مراسم با مدیریت سپاه ناحیه مرند و بسیج دانشجوئی برگزارشد .

T.me/jjavanefarda