افتتاح مرکز تولید لباس ترک با سرمایه گذار خارجی در مرند توسط فرماندارمرند

مرند – مرکز تولید لباس ترک با سرمایه گذار خارجی توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند مورد بهره برداری قرار گرفت .

۶۱۳به گزارش جوان فردا ، مرکز تولید لباس ترک با سرمایه گذار خارجی توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند مورد بهره برداری قرار گرفت .

احمد نژاد شریک سرمایه گذار خارجی در این واحد تولیدی به خبرنگار ما گفت : برای این واحد تولیدی اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان سرمایه ثابت وارد چرخه تولیدی خودکرده ایم و سرمایه در گردش که خرید قماش (پارچه) و دیگر موادلازم ۲میلیارد خواهدبود.دراین مرکز بنا به گفته آقای احمدنژاد۱۴ نفر پشت میزهای خیاطی قراردارندو۸ نفر دیگر درخانه هابرای ما تولید میکنند.فعلا نیاز به تسهیلات بانکی نداریم ولی درآینده درراستای توسعه این مرکز مساعدت مسئولین ارشد منطقه بخصوص آقای فرماندار وروسای محترم اداره صنعت ومعدن وتجارت ورئیس اتاق اصناف وبانکها رانیاز خواهیم داشت.

این مرکزدرنظردارداشتغال بانوان را به خانه ها ببردتا بانوان عزیز ضمن رسیدگی به تربیت فرزندان خود وبه زندگی خوددرامر تولید درمملکت وازخارج شدن دلار وارز ازکشور،مسئولین کشوری را یاری نمایند.

احمدنژاد در مورد نقطه یابی سرمایه گذارترک درمرند را راهنمائی های آقای مهندس محمدزاده رئیس محترم اداره کارواموراجتماعی دانست گفت ما تصمیم داشتیم این مرکز را درتبریز یا درجلفاراه اندازی کنیم.ولی رهنمودهای آقای محمدزاده ریاست محترم اداره کارواموراجتماعی موجب شد این مرکزرا درشهرخودمان مرند افتتاح نمائیم.

انتهای خبر /