باغات پسته مرند حال وهوای دیگری دارد.

این روحانی از هیچ جائی درآمد ندارد.فقط وفقط چشم به این باغ دوخته است .تا کسب حلال بدست آورد.

DSC_0346
خبرنگار جوان فردا درباغات پسته شهر یامچی
شهر یامچی یکی از اولین شهرهایی است که رو به پسته کاری آورد
اولین مرد این میدان حضرت حجت الاسلام والمسلیمن حاج شیخ عباس حسنپور می باشد که یک دشت شوره زار که مشهور به شوره کدبود حال تبدیل به باغات پسته شده است همشهریان این مرد پسته کار دردور براین دشت دست به پسته کاری نموده اند.وقتی وارد این باغ شدیم دیدیم شیخ عباس درحال کار وکارگری است.تعجب کردیم که یک روحانی با این علاقه یکه وتنها دارد کارگری مینماید.
DSC_0359
ما خودمان تعجب کردیم وگفتیم چرا این مرد را نباید کارآفرین نامید؟ چرا نباید این مرد را معرفی کرد تا دیگران هم وجوانان بیکار هم به این فکر متوجه شوند وعلاقه مند گردندتا بدانند می توان بدون تکیه بر دولت اشتغال زائی نمود.
آری باید گفت آقای شیخ عباس دست مریزاد.
نمی دانم مسئولین سری به این باغات زده اند یانه؟
درد دل این روحانی کشاورزوباغدار قابل تامل است.
این روحانی از هیچ جائی درآمد ندارد.فقط وفقط چشم به این باغ دوخته است .تا کسب حلال بدست آورد.که متاسفانه به گفته وی چندین سال سرما آفت بزرگی براین باغ بود جهت جلوگیری از سرما زدگی تله ای خاکریز را دیدم پرسیدم آقای شیخ عباس دیدن این خاکریز جبهه را درذهن انسان متجلی مینماید .
DSC_0386
جواب داد آری اینهم سنگری است. …
سنگر اشتغالزائی
سنگر تولید
سنگر مبارزه با بیکاری
سنگر مبارزه با دشمن