اولین جشنواره صنایع دستی بمناسبت #دهه_فجر در شهرستان مرند

استقبال از این جشنواره موجب ترویج فرهنگ صنایع دستی که حرکت در اشتغالزائی خانگی را خواهدشد

 اولین جشنواره صنایع دستی بمناسبت #دهه_فجر

به گزارش #جوان_فردا

آموزشگاه صنایع دستی #تیراژه برگزار می کند

استقبال از این جشنواره موجب ترویج فرهنگ صنایع دستی که حرکت در اشتغالزائی خانگی را خواهدشد

امیداست شهروندان محترم‌ دراین جشنواره شرکت کنند

T.me/jjavanefarda