دومین جلسه طرح شهید سلیمانی دی ماه ۹۹ در حوزه مقاومت رمضان شهرستان مرند

سرهنگ آرمان فرمانده حوزه مقاومت رمضان در جمع فرمانده های پایگاه های مقاومت حوزه رمضان خبر از غربالگری شهروندان تحت الامر خبر داد و از فرماندهان پایگاه های مقاومت خواست هرچه سریعتر این غربالگری انجام گیرد

دومین جلسه طرح شهید سلیمانی دی ماه ۹۹

به گزارش #جوان_فردا


سرهنگ آرمان فرمانده حوزه مقاومت رمضان در جمع فرمانده های پایگاه های مقاومت حوزه رمضان خبر از غربالگری شهروندان تحت الامر خبر داد و از فرماندهان پایگاه های مقاومت خواست هرچه سریعتر این غربالگری انجام گیرد

مشروح خبر در #جوان_فردا

T.me/jjavanefarda