امروز : یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

  درراستای سلسله بازدید ها و جلسات بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرند انجام گرفت

 بررسی مسائل ومشکلات ادامه ساخت کانال انتقال آب برای آبیاری مزارع وباغت از پایاب قره چای کشکسرای بعد از حل مشکلات اجتماعی از طریق مجاری قانونی

گزارش تصویری