امروز : یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

یک خانواده سه نفری با اسلحه گرم به قتل رسیدند

شهروندان روستای عریان تپه به صبوریت و آگاهی کامل با کارشناسان کارآگاهان و امنیتی و اطلاعی بطور شبانه روز در حال همکاری هستند تا قاتلین در اسرع وقت دستگیر...

گزارش تصویری