امروز : پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

گرشاسبی فرماندار مرند: مبارزه با کرونا ادامه دارد /از مردم تشکرمیکنم سیزده بدر را در خانه نشستند/بعضی شهروندان حالا هم کرونارا جدی نگرفته اند

فرماندار مرند افزود کار تمام‌نشده است این مبارزه ادامه دارد با توجه به وضعیت مرند از آحاد شهروندان میخواهم فاصله گذاری را رعایت کنند تا درفکر تصمیم دیگر نباشیم...

گزارش تصویری