امروز : چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دیدارصمیمی سرهنگ پاسدار هنرور فرمانده سپاه مرند و شورای فرماندهی ناحیه و حوزه نصر بابسیجیان پایگاه شهید #جدی

دیدارصمیمی سرهنگ پاسدار هنرور فرمانده سپاه مرند و شورای فرماندهی ناحیه و حوزه نصر بابسیجیان پایگاه شهید #جدی

گزارش تصویری