ترافیک سنگین و دود غلیظ در خیابان المهدی مرند

گلایه شهروندان مرند از تردد وترافیک و دود غلیظ در خیابان المهدی مرند

گلایه شهروندان از سازمان حمل ونقل مرند

قابل توجه سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری مرند

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir  از سطح شهرمرند

شهروندان و اصناف شاغل و ساکن در خیابان المهدی در شهرمرند از ترافیک موجود دراین خیابان گلایه دارند تردد اتوبوس در این خیابان بر ترافیک این خیابان افزوده و آرامش و آسایش شهروندان را سلب نموده است .

بنابه این گزارش اتوبوس های شهرک میلاد بعداز گذر از ۵۵ متری دراین خیابان کوچک و کم عرض جهت سوار کردن مسافر پارک وبصورت روشن نگه میدارند .

یکی از شهروندان که پزشک ودراین خیابان مطب دارد به جوان فردا گفت ما رو نداریم سر وصدا راه بیاندازیم ولی باید شهرودار و شورای شهر و سازمان حمل نقل باید رعایت حال شهروندان را لحاظ کند.

مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا با مهندس اسدی سرپرست سابق شهرداری و قائم مقام شهردار تماس گرفت قرار شد تلفن دکتر برزگر  که مسئول سازمان حمل و نقل است برای تماس بفرستد متاسفانه تا انتشار این خبر خبری از شماره دکتر برزگر نشد
خیابان المهدی در انتظار ورود سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری مرند است