یک افتخار دیگر از شهرستان مرند

کادر زحتمکش ومدافع امنیت وسلامت حداقل تعداد پانصد حامی برای فرزندان معنوی حامی یابی گردد

  یک افتخار دیگر از شهرستان مرند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا  به گفته رستمی رئیس کمیته انداد امام خیمنی ره شهرستان مرند با  حضور استاد علم و اخلاق   امیر سرتیپ ابراهیم حیدرزاده حفظه ا.. فرماندهی   پادگان ۳۲۱ شهید اشراف و جناب سرهنگ شیرازی بزرگوار جانشین پادگان شهید اشراف  از بیانات شیرین و لذت بخش در کارهای خداپسندانه و انساندوستانه وتجربیات معنوی امیر حیدرزاده بزرگوار بهره مند شدیم وضمن تشکر ازفعالیت وخدمات همکاران امداد و استقبال گرم وصیمیمی بزرگوار وهمکاران محترمشان قرار گفتیم دستور فرمودند بتعداد کلیه کادر رسمی ووظیفه فرم حامی یابی به جناب سرهنگ شیرازی بزرگوار تحویل گردد و از کادر زحتمکش ومدافع امنیت وسلامت حداقل تعداد پانصد حامی برای فرزندان معنوی حامی یابی گردد وفرمایشات گهربار جناب امیر حیدرزاده انگیزه وروحیه خدمت را در همکاران وخدمتگزاران محرومین را چندین برابر نمود و آرزوی سلامتی برای نیروهای مخلص و ارتش اقتدار وحافظ امنیت را از خداوند منان خواستاریم
روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان مرند
t.me/jjavanefarda