سخن مردم : کلنگ سالن ورزشی اردکلو در فضا

سالن ورزشی یکی از درخواستهای جدی شهروندان روستای اردکلو است اینها معتقدند اگر این سالن ورزشی باشد میتوان بر آسیبهای اجتماعی غلبه کرد

 سخن شهروندان روستای اردکلو

کلنگ سالن اردکلو در فضا 

گزارش #جوان_فردا از روستای اردکلو در هفتمین روز دهه مبارک‌فجر ۱۳۹۹

سالن ورزشی یکی از درخواستهای جدی شهروندان روستای اردکلو است اینها معتقدند اگر این سالن ورزشی باشد میتوان بر آسیبهای اجتماعی غلبه کرد

لازم به یادآوری است کلنگ زنی سالن دراین روستا چندسال پیش انجام گرفت و فونداسیون آن انجام گرفته ولی متاسفانه بیت المال در زیر خاک خاک میخورد

T.me/jjavanefarda