امروز : دوشنبه 8 فوریه 2021
تاریخ : 2021/02/08 - 16:46 ذخیره فایل ارسال به دوستان

برق رسانی به روستای حاج محمد وکیل 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا  در دهه فجر ۱۳۹۹ شهرستان مرند در مورد برق رسانی  برای گفتن حرف هائی دارد . چندین روستا در مراسم دهه فجر ۱۳۹۹ در شهرستان مرند روشنائی برق را دیدند این امر در مهاجرت روستائیان نقش بسزائی دارد در راین راستا با تلاش رئیس و معاونین و کارشناسان و نیروهای شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند  برق را به روستای حاج محمد وکیل  رساندند  یکی از مادران در این روستا به جوان فردا گفت اگر برق و آب و گاز دراین روستا باشدمن در شهر چکار میکنم بر می گردم به روستای خودم .

برق رسانی به روستای حاج محمد وکیل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا  در دهه فجر ۱۳۹۹ شهرستان مرند در مورد برق رسانی  برای گفتن حرف هائی دارد . چندین روستا در مراسم دهه فجر ۱۳۹۹ در شهرستان مرند روشنائی برق را دیدند این امر در مهاجرت روستائیان نقش بسزائی دارد در راین راستا با تلاش رئیس و معاونین و کارشناسان و نیروهای شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند  برق را به روستای حاج محمد وکیل  رساندند  یکی از مادران در این روستا به جوان فردا گفت اگر برق و آب و گاز دراین روستا باشدمن در شهر چکار میکنم بر می گردم به روستای خودم .

جوانی دیگر گفت من یک تحصیل کرده هستم اگر روستایم آباد باشد حتما به روستا برمی گردم

ارسال دیدگاه