دشت گندم خانه مرند توسط انجمن حیاط سبز مرندپاکسازی شد

انجمن حیات سبز مرند دراولین روز هفته محیط زیست با هماهنگی های انجام یافته با اداره محیط زیست ومعاونت خدمات شهرداری مرند منطقه گندم خانه که در روبروی روستای تازه کندوروبروی کارخانه متروکه کمپوست می باشد بدست دستان پاک مرندیان پاک شد.

DSC_0686 DSC_0685 DSC_0556

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی جوان فردا
انجمن حیات سبز مرند دراولین روز هفته محیط زیست با هماهنگی های انجام یافته با اداره محیط زیست ومعاونت خدمات شهرداری مرند منطقه گندم خانه که در روبروی روستای تازه کندوروبروی کارخانه متروکه کمپوست می باشد بدست دستان پاک مرندیان پاک شد.
رئیس وهیات مدیره انجمن حیات سبزمرند و مهندس منوچهری رئیس اداره بهزیستی وآقای اسدی معاونت خدمات شهری شهرداری مرند ومحمد جوادی مسئول واحد کارگری جانشین معاونت خدمات شهرداری مرند واقشار مختلف مردم اعم از فرهنگیان وفعالین اجتماعی دراین عمل خیر حضور داشتند شعار سال محیط زیست که بسوی طبیعت برای زندگی می باشد بااین عمل نشان دادند که با طبیعت پاک می توان زندگی پاک داشت.

DSC_0566
دراین جمع مدیر و خبرنگاران  پایگاه خبری جوان فردا حضور فعال داشتند
دراین عملیات خیراندیش قسمت بزرگی از منطقه گندم خانه مرندعاری از زباله های بادی شد . بعداز جمع آوری زباله ها ، انتقال زباله ها به کارخانه متروکه کمپوست گردید.

DSC_0630
جمع حاضر با پای پیاده جهت بازدید از کارخانه متروکه کمپوست وارد محوطه کارخانه شدند دراین بازدید آقای اسدی معاونت خدمات شهری شهرداری مرند به حضار گفت .ازاینکه درفکر محیط زیست می باشیدواقعا جای تشکر است که ما را در امر شغل خود با این کارتان مشوق ما شدید. اگر طبیعت را پا ک می کنیم برای بهتر زندگی کردن است وی اشاره به شعار سال کرد وگفت شعار سال را باید با همکاری انجمن های مردمی عملی نمود بسوی طبیعت برای زندگی سالم بجز همکاری وتامل بین بخشی مقدور نمی باشد .

DSC_0672
مهندس منوچهری رئیس اداره محیط زیست در این کارخانه متورکه گفت باید هرچه سریعتر شهرداری مرند درسالک نگه داشتن محیط زیست این کارخانه را احیاء نماید.
مرند بدست مرندیان پاکدست ،آباد وپاک میشود .

DSC_0672
یکی از دست آوردهای اولین روز هفته محیط زیست توافق همکاری بین سایت خبر جوان فردا با انجمن حیات سبز جهت انتشار فعالیت های انجمن سبز مرند رقم خورد بزودی این توا فق انتشار خواهد یافت.
آقای زائر کعبه رئیس هیات مدیره انجمن حیات سبز مرند دراین توافق ضمنی آقای مهندس یعقوب زائر کعبه را نماینده انجمن حیات سبز مرند به عنوان عضو هیات تحریریه سایت خبری تحلیلی جوان فردا معر فی نمودند.