امروز : سه شنبه 6 آوریل 2021
تاریخ : 2021/04/06 - 5:53 ذخیره فایل ارسال به دوستان

فتنه ۷۸ و۸۸ توسط جریان گروه انحرافی همصدا با صهیونیزم انجام گرفت

اگر جای بصیرت سفارشی را با بصیرت خدائی عوض کنیم هیچ فتنه گری در مقابل خروش ملت ایران تاب وتوان نخواهندداشت

یادداشت روز مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا  نوشت :

موضوع فتنه ۷۸ و۸۸ توسط جریان گروه انحرافی همصدا با صهیونیزم انجام گرفت که در دولت عدالت گستر و مهرورز سر بلند کرد.
با بصیرت سفارشی مورد حمایت بعضی ها که غیر ارزشی ها را ارزشی نامیدند قرار گرفت امروز بجای اینکه شفاف بگویند در انتخابات با بصیرت سفارشی اشتباه کردیم متاسفانه عوامل آنها جهت سرپوش گذاشتن به اشتباه تاریخی خود مانع بیان حقایق هستند .
آری در ۸۸ فتنه ای بزرگی انقلاب را تهدید می کرد با سکوت انقلابیون واقعی پیشکسوت و با تدبیر مقام عظمای ولایت توطئه فتنه گران خاموش شد ولی همچنان فتنه گران با بست نشینی در امامزاده هاو سوزاندن احکام قضایی در ملاعام فتنه خودرا ادامه دادند تا فتنه خودرا با تخریب دولت تدبیروامید ادامه دهند و تا در انتخابات ۱۴۰۰ فتنه ای دیگری را طرح ریزی کنند .
اگر جای بصیرت سفارشی را با بصیرت خدائی عوض کنیم هیچ فتنه گری در مقابل خروش ملت ایران تاب وتوان نخواهندداشت

ارسال دیدگاه