یک خانواده سه نفری با اسلحه گرم به قتل رسیدند

شهروندان روستای عریان تپه به صبوریت و آگاهی کامل با کارشناسان کارآگاهان و امنیتی و اطلاعی بطور شبانه روز در حال همکاری هستند تا قاتلین در اسرع وقت دستگیر و تحویل دستگاه عدالت نمایند.

انتظارات اهالی منطقه هرزندات ضمن تقدیر و تشکر از معاون استاندار و فرماندار مرند و دادستان و اداره اطلاعات و نیروی انتظامی  دستگیری هرچه سریعتر قاتلی یا قاتلین می باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری جوان فردا

یک خانواده سه نفری در روستای عریان تپه از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند آماج گلوله های سرخ قاتل یا قاتلین شدند

بعداز اطلاع ۱۱۰ ،سرهنگ جلیلیان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مرند در محل فاجعه ناگوار حضور یافت و طبق دستور رئیس شورای تامین و دادستان شهرستان مرند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی وارد عمل شدند .

یکی از مقتولین که پدر خانواده است به سن ۷۲ ساله و دختر وی ۱۴ سال و زن وی نزدیک به ۶۰ سال داردکه توسط قاتل یا قاتلین با اسلحه گرم به قتل رسیده اند

شهروندان روستای عریان تپه به صبوریت و آگاهی کامل با کارشناسان کارآگاهان و امنیتی و اطلاعی بطور شبانه روز در حال همکاری هستند تا قاتلین در اسرع وقت دستگیر و تحویل دستگاه عدالت نمایند.

انتظارات اهالی منطقه هرزندات ضمن تقدیر و تشکر از معاون استاندار و فرماندار مرند و دادستان و اداره اطلاعات و نیروی انتظامی  دستگیری هرچه سریعتر قاتلی یا قاتلین می باشد.