نخستیم جشنواره سراسری نمایش کودک باغچه بان در شهرستان مرند

مجوز برگزاری جشنواره نمایش کودک باغچه بان با تدبیر رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و موافقت مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از وزارت خانه صادر شده است .

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  نخستین جشنواره سراسری نمایش کودک باغچه بان در شهرستان مرند  برگزار میشود طبق گزارش واصله از منابع موثق هنرمندان شهرستان مرند با اتحاد و همدلی تصمیم جدی بر برگزاری این جشنواره گرفته اند .

مجوز برگزاری جشنواره نمایش کودک باغچه بان با تدبیر رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و موافقت مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از وزارت خانه صادر شده است .

این جشنواره سراسری بوده و طبق گزارشاغت رسیده با انتشار خبر این جشنواره علاقمندان هنری مشتاقانه در انتظار برگزاری اینم جشنواره هستند