دیدار دبیر و جمعی از اعضای ستاد برگزاری نخستین جشنواره نمایش کودک باغچه بان در شهرستان مرند با مسئولین منطقه آزاد و مسئولین شهرستان مرند

به گزارش  پایگاه خبری جوان فردا مهدی صالحیار دبیسر و جمعی از اعضای ستاد برگزاری نخستین جشنواره نمایش کودک باغچه بان در شهرستان مرند روز شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ با مهندس علی شیخپور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مرند و دکتر داداش زاده معاونت فرهنگی منطقه آزاد و تجاری ارس و سعید شیرمحمدی رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی منطقه آزاد ارس دیدار کردند دراین دیدار صالحیار خواستار حمایت مسئولین اجرائی و فرهنگی مرند ومنطقه آزاد ارس از این جشنواره شدند 

به گزارش  پایگاه خبری جوان فردا مهدی صالحیار دبیسر و جمعی از اعضای ستاد برگزاری نخستین جشنواره نمایش کودک باغچه بان در شهرستان مرند روز شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ با مهندس علی شیخپور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مرند و دکتر داداش زاده معاونت فرهنگی منطقه آزاد و تجاری ارس و سعید شیرمحمدی رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی منطقه آزاد ارس دیدار کردند دراین دیدار صالحیار خواستار حمایت مسئولین اجرائی و فرهنگی مرند ومنطقه آزاد ارس از این جشنواره شدند

یدار دبیر و اعضای ستاد برگزاری