خانواده های زندانیان مرند با حمایت خیرین پاکدامن در خدمت خانواده زندانیان

محمدنیا مدیر عامل و خلیلی مدیر عامل سابق و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان مرند در مصاحبه با #جوان_فردا گفتند با تجمیع عوامل تعویض پلاک خودرو در محل پارکینگ تعویض خودرو ضمن تسریع در تعویض پلاک خواهد شد این امر در حمایت از خانواده های زندانیان اثر گذار خواهدشدخلیلی گفت ۱۲۰ بسته حمایتی هربسته به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان که توسط خیرین تهیه شده است در اختیار خانواده های زندانیان قرار می گیرد

با حمایت رئیس دادگستری و دادستان مرندوبا موافقت فرمانده نیروی انتظامی و راهور شهری در راستای تسریع در تعویض پلاک‌خودرو کلیه عوامل تعویض پلاک خودرو در پارکینگ تعویض خودرو تجمیع میسوند

محمدنیا مدیر عامل و خلیلی مدیر عامل سابق و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان مرند در مصاحبه با #جوان_فردا گفتند با تجمیع عوامل تعویض پلاک خودرو در محل پارکینگ تعویض خودرو ضمن تسریع در تعویض پلاک خواهد شد این امر در حمایت از خانواده های زندانیان اثر گذار خواهدشدخلیلی گفت ۱۲۰ بسته حمایتی هربسته به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان که توسط خیرین تهیه شده است در اختیار خانواده های زندانیان قرار می گیرد

محمدنیا گفت عید غدیر یک نعمت الهی است بمناسبت این عید در راستای حمایت ازخانواده زندانیان و‌تسریع در امور تعویض پلاک حاج آقا زارعزاده و علیپور و سرهنگ جلیلیان موافقت خودرا اعلام داسته اند .
انجمن‌ بزودی امکانات لازمه را در اختیار واحدهای مربوطه قرار میدهد
#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa