سخنرانی عضوجوان شورای اسلامی شهر یامچی پیش از خطبه های نمازجمعه

سخنرانی یک جوان عضو شورا در نماز جمعه یامچی

به گزارش خبرنگار جوان فردا از بخش یامچی جواد احسانی جوانم و عضو شورای اسلامی شهر یامچی بعنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه خواهد بود  در اطلاعیه ستاد برگزاری نماز جمعه یامچی امده است

#اطلاعیه

◽️بدین وسیله روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه بخش یامچی به اطلاع مردم نماز گزار بخش یامچی میرساند مهندس جواد احسانی از اعضای شورای اسلامی شهر یامچی جمعه – پانزدهم تیرماه ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۳ پیش از خطبه های نماز جمعه در خصوص برنامه های شورای اسلامی یامچی سخنرانی خواهد کرد