امروز : دوشنبه 9 آگوست 2021
تاریخ : 2021/08/09 - 18:28 ذخیره فایل ارسال به دوستان

گرشاسبی : امروز روز گلایه گذاری نیست روز خبرنگار است

گرشاسبی درمورد خبرنگار گفت خبر و خبرنگار پرورش دهنده است در فضای پویائی هرکسی پر بزند اثر دارد هرنوشته شما در جامعه اثر دارد بعنوان مربی و پرورش دهنده هستندوقتی به یک اندیشه سامان می دهید به جامعه هم سامان می دهید به توسعه سامان می دهید

فرماندار مرند در مراسم تجلیل از خبرنگاران گفت تمام پستها و ثروت و مقام همه اشان نسبی است به هیچوجه به پست و مقام و ثروت آویزان نشده ام و نخواهم شد  شکر خدائی را که مدال خدمتگزاری در این سه دهه برایم داده است

وی در مورد تغییر دولت ها گفت تغییر دولتها یعنی  گردش نخبگان ، باید معتقد شد باید این گردش در راستای حد مشکلات جامعه انجام گیرد و از طرفی پایداری حکومت با تزریق خون جدید اکسیژه دار به چرخه مدیرت حاکمیت است .

گرشاسبی درمورد هدف  جلسه سه نفره امام جمعه و نماینده مجلس و فرماندار گفت هدف اصلی تلطیف کردن جامعه است با توجه به سوابق گذشته که جدل حاکم بر جامعه بود ولی امروز این جدل نیست جدل، ترمز بازدارنده توسعه و آبادانی است  در جلسه سه نفره همیشه خبرنگاران طیف قابل اعتماد و احترام هستند  این تاکید شده است .

فرماندار مرند در مورد بحثهائی که در این مراسم شد گفت این بحثها نشان از زنده بودن و پویا بودن جامعه است هرکسی از منظر خود دید گا هائی را می گوید

وی افزود ما همه گفته ها را قبول نداریم باید منفعت عام را درنظر گرفت . وی ماحصل اندیشه ها را تولید یک راه کار است

گرشاسبی درمورد خبرنگار گفت خبر و خبرنگار پرورش دهنده است در فضای پویائی هرکسی پر بزند اثر دارد هرنوشته شما در جامعه اثر دارد بعنوان مربی و پرورش دهنده هستندوقتی به یک اندیشه سامان می دهید به جامعه هم سامان می دهید به توسعه سامان می دهید

معاون استاندار افزود اگر در فکر توسعه شهرستان هستیم نمتوانسته ایم خبر مثبت و منفی را تفکیک کنیم آیا خبر منفی سازنده است یا خبر مثبت ؟ آیا با یک خبر منفی  میتوانیم موجب توسعه جامعه شویم .اگر نه باید تغییر رویه دهیم .

وی در مورد ویژه بودن شهرستان مرند گفت حال که کلمه ویژه را یدک می کشیم باید در فکر واندیشه خروجی آن ویژه باشد و نیروهای انسانی آن ویژه باشد باید خبرنگار آن ویژه باشد باید خبر آن ویژه باشد

خبرنگاران باید جامعه را بسازند  باید منعفت جز مقدم بر منفعت کل نباشد این ترمز بازدارنده توسعه است

اگر میخواهیم در توسعه شهرستان موفق شویم خط قرمز همه باید توسعه مرند باشد باید به کیفی سازی  آموزشی توجه شود باید آموزش اجتماعی بالا رود تا شهروندانی تولید شود تا منفعت کل را در نظر بگیرد

 وی در مورد پایداری کشورها گفت کشورهائی پایدار هستند که شهروندان پایدار و شهر وروستای پایدار داشته اند

گرشاسبی از خبرنگاران خواست خبرهای هدفدار باید شناسائی شود امروز روز گلایه گذاری نیست روز خبرنگار است

ارسال دیدگاه