۱۸ مرداد سالروز گرامیداشت شهدای مدافع حرم گرامی باد

 ۱۸ مرداد سالروز گرامیداشت شهدای مدافع حرم گرامی باد

۱۸ مرداد سالروز گرامیداشت شهدای مدافع حرم گرامی باد

 


♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa