فرمانده سپاه ناحیه مرند با خبرنگاران‌ و جمعی از فعالین مجازی در روز خبرنگار

فرمانده سپاه ناحیه مرند با خبرنگاران‌ و فعالین مجازی در روز خبرنگار

فرمانده سپاه ناحیه مرند با خبرنگاران‌ و فعالین مجازی در روز خبرنگار

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa