اولین بازدید اعضای شورا از پروژه جواهر

جعفر حق جو در جلسه روز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ شورا  از ۷ عضو شورای اسلامی شهر مرند جهت بازدید از پروژه جواهر درخواست کردتا روز یکشنبه در این‌ بازدید حضور داشته باشند

اولین بازدید چالشی اعضای شورای اسلامی مرند  از پروژه جواهر

به گزارش #جوان_فردا
جعفر حق جو در جلسه روز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ شورا  از ۷ عضو شورای اسلامی شهر مرند جهت بازدید از پروژه جواهر درخواست کردتا روز یکشنبه در این‌ بازدید حضور داشته باشند

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa