امروز : چهار شنبه 25 آگوست 2021
تاریخ : 2021/08/25 - 9:30 ذخیره فایل ارسال به دوستان

با اعلام دستور جلسه توسط رئیس شورا نامه های رسیده مورد بررسی قرار گرفت‌ .

بنابه این گزارش حساسیت اعضای شورا بجا بود یعنی زمان قرارداد مورد مناقصه فردا تمام میشودیعنی یک روز مانده به اتمام قرارداد برای اخذ مجوز نامه به شورا داده است .

 جلسه شورای اسلامی شهر مرند به ریاست جعفر حق جو‌ با حضور ۷ عضو شورا روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱ با دستور کار انتخاب اعضای کمیسیونهای شورا راس ساعت ۱۷ تشکیل شد

به گزارش #جوان_فردا
با اعلام دستور جلسه توسط رئیس شورا نامه های رسیده مورد بررسی قرار گرفت‌ .

دو نامه در مورد برگزاری مناقصه، تعجب ۷عضو شورا را برانگیخت
بنابه این گزارش حساسیت اعضای شورا بجا بود یعنی زمان قرارداد مورد مناقصه فردا تمام میشودیعنی یک روز مانده به اتمام قرارداد برای اخذ مجوز نامه به شورا داده است .
ولی متاسفانه امروز نامه‌ جهت‌اخذ مجوز برگزاری مناقصه از منظر حقوقی چند ایراد قانونی وارد بود .

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa

ارسال دیدگاه