برق بازار مرند از شنبه بعداز ظهر قطع نخواهد شد

مهندس چلبیانلو رئیس شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند در صحن شورای اسلامی مرند پیرو گزارش #جوان_فردا و پیگیری مسئولین اجرائی شهرستان مرند و شورای مرند گفت از شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳ قطعی برق بعداز ظهر در بازار نخواهیم داشت

 برق بازار مرند از شنبه بعداز ظهر قطع نخواهد شد

به گزارش #جوان_فردا
مهندس چلبیانلو رئیس شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند در صحن شورای اسلامی مرند پیرو گزارش #جوان_فردا و پیگیری مسئولین اجرائی شهرستان مرند و شورای مرند گفت از شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳ قطعی برق بعداز ظهر در بازار نخواهیم داشت

پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

اخبارمرند را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید👇👇👇

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa