محوطه های ادارات زیر ذره بین جوان فردا

۸۰٪مشکلات جامعه از ما شهروندان است وقتی سر سفره می نشینیم به فرزندان از فرهنگ اروپا وانگلستان صحبت میکنیم ولی نسبت‌به اصلاح خود و رعایت حقوق دیگر شهروندان‌علاقه نداریم .

 محوطه های ادارات زیر ذره بین  پایگاه خبری  جوان فردا

به گزارش  پایگاه خبری جوان فردا
تمام محوطه های ادارات در مرند با پارک کردن خودروها توسط کارمندان و مراجعین ترافیک تردد را برای ارباب رجوع بیشتر کرده است

یکی از ارباب رجوع به کلینیک تخصصی شهید باکری بیمارستان سابق (رازی مرند) به خبرنگار #جوان_فردا گفت خدای ناکرده اگر اتفاق ناگوار در این‌محل رخ دهد با این‌تعداد خودرو چه اتفاقی هولناک می افتد ⁉️
شهروند دیگر گفت مشکل اصلی ما در فرهنگ‌و فرهنگ سازی است
ریش سفیدی گفت مسئولین هم مقصرند چون خودرا گم کرده اند و امورات را به خداسپرده اند ‼️

خانمی که برای تزریق واکسن برکت آمده بود گفت‌ ۸۰٪مشکلات جامعه از ما شهروندان است وقتی سر سفره می نشینیم به فرزندان از فرهنگ اروپا وانگلستان صحبت میکنیم ولی نسبت‌به اصلاح خود و رعایت حقوق دیگر شهروندان‌علاقه نداریم .

برای رعایت حقوق شهروندی همه باهم در این مورد مسئولیم باید فرهنگ سازی کنیم حقوق دیگران را محترم بشماریم

پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir
اخبارمرند را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید👇

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa