میرتاج الدینی لیست آرای خود به وزرای دولت را منتشر کرد.

ولی متاسفانه بعضی از نمایندگان مجلس بخصوص نماینده مجلس از حوزه انتخابیه مرند و حلفا مانند میرتاج الدینی نمیخواهند در مورد آرای خود به وزرای دولت رئیسی شفاف سازی کنند

سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، میرتاج الدینی

از سایر نمایندگان محترم هم تقاضا داریم آرای خود را اعلام کنند.

#مطالبه
#شفافیت_آرا

ولی متاسفانه بعضی از نمایندگان مجلس بخصوص نماینده مجلس از حوزه انتخابیه مرند و حلفا مانند میرتاج الدینی نمیخواهند در مورد آرای خود به وزرای دولت رئیسی شفاف سازی کنند

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبارمرند را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید👇👇👇

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa