امروز : چهار شنبه 1 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/01 - 15:57 ذخیره فایل ارسال به دوستان

  تقدیم به همه ی مادران عزیز /نادر برهانی مرند

و گم شده ات پیدا شود
و تو تنها بخندی و صلواتی زیر لب زمزمه کنی و تمام؟
انگار نه انگار؟

تقدیم به همه ی مادران عزیز
وبه یاد خاله جان نادره

….یعنی می شود دوباره
با صدای تو از خواب بیدار شد؟
می شود با مهر طنین کلام تو
دوباره به صبحانه
به نان و پنیر و سبزی همیشه تازه
به خاگینه دعوت شد؟
می شود تو همیشه باشی؟
می شود از خواب برخاست و دید
که قاب عکس تو دیگر روبان مشکی ندارد؟
می شود رفتنت فقط یک خواب بد بوده باشد؟
می شود کفش های نجیبت هنوز در آستانه ی در باشند؟
چادرنماز سفید گل دار معطرت
می شود همچنان آویزان باشد از گل میخ دیوار اتاقی که هنوز بوی تو را می دهد؟
می شود دوباره جانمازت پهن باشد؟
جعبه ی داروهایت می شود جمع نشده باشد؟
می شود صلوات شمارت را گم کنی
و دوباره سراغ عزیزترین سوغاتی مکه ات را بگیری
و ما برای هزارمین بار
انگشتت را نشانت بدهیم
و گم شده ات پیدا شود
و تو تنها بخندی و صلواتی زیر لب زمزمه کنی و تمام؟
انگار نه انگار؟
می شود قران ات هنوز روی رحل باز مانده باشد
و خاله جان بعد از تو به یادگار نبرده باشد؟
می شود برخاست و دید باز
شمعدانی ها ترند
و حسن یوسف ها سیراب شده اند؟
می شود هنوز خانه پر باشد
از بوی با تو بودن،
از خوشبختی تو را داشتن؟
می شود دست های تو را بوئید و بوسید و دوباره مست شد؟
می شود مادرم؟

#نادر_برهانی_مرند
مرداد ۱۴۰۰

Javanefarda.ir
@jjava efarda
Javane_fardaa

ارسال دیدگاه