امروز : یکشنبه 5 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/05 - 15:46 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 از دیوار برلن در مبدا تا دیوار حائل بین فقیر و غنی ‼️

۶۰ سال پیش در چنین روزهایی ساخت دیوار برلین به پایان رسید. دیواری ۱۵۵ کیلومتری که نه تنها شهر را دو نبمه، بلکه اروپا را هم عملا دوپاره می کرد. غربیها آن را دیوار شرم می نامیدند و روسها آن را سد محافظت در برابر فاشیسم.

 از دیوار برلن در مبدا تا دیوار حائل بین فقیر و غنی ‼️

‍ نمی توانیم که بجنبیم
زیر سنگینی دیوار
همه ی عشق من و تو
قصه هست قصه ی دیوار

۶۰ سال پیش در چنین روزهایی ساخت دیوار برلین به پایان رسید. دیواری ۱۵۵ کیلومتری که نه تنها شهر را دو نبمه، بلکه اروپا را هم عملا دوپاره می کرد. غربیها آن را دیوار شرم می نامیدند و روسها آن را سد محافظت در برابر فاشیسم.
در چهل سالی که دیوار بر پا بود، صدها نفر بر سر عبور غیرمجاز از آن جان خود را از دست دادند. روزی که در نوامبر ۱۹۸۹ بر اثر انقلاب مردم دیوار فروریخت، همه از آغاز عصری جدید می گفتند که در آن در مرز کشورها بجای دیوار و حفاظ آهنی، پرچین و گل قرار گیرد.
سی سال پس از آن روزها، به نظر می رسد دیوارها با بی رحمی در حال بازگشتند. دیوار حائل در سرزمین های فلسطینی با اسرائیل، دیوار میان آمریکا و مکزیک و سرانجام دیواری کە ترکیه با ایران و دیگر همسایگانش کشیدە.
دیوارهای جدید هم ضد مهاجران کشیده می شوند. حائلی میان دنیای فقیر و ثروتمند. تنها فرقشان با دیوار برلین در این است که دیوارهای جدید در مقصد کشیده می شوند و دیوار برلن در مبدا.

@jjavanefarda

Javanefarda.ir
۱۴۰۰/۶/۱۴

ارسال دیدگاه