سرکارخانم پاشایی چرا سکوت اختیار کرده اید ؟

چرا سکوت اختیار کرده اید ؟ حتی از صدور پیام تسلیت برای بازماندگان تصادف جاده ای مرند وجلفا دریغ کرده اید هرکسی جای شما نماینده بود تاکنون در مجلس هیاهو به پا میکرد

 سرکارخانم پاشایی چرا سکوت اختیار کرده اید ؟
هرکسی جای شما نماینده بوددر مجلس هیاهو به پا می کرد

نویسنده : علی امامعلی زاده

نماینده محترم مرند وجلفا بیش از یکسال و اندی از وکالت تان در مجلس شورای اسلامی گذشت در این یکسال واندی صدها تصادف جاده ای در حوزه شهرستان مرند وجلفا رخ داده و ده ها خانواده عزیز خود را از دست داده اند دریغ از یک تذکر شفاعی یا نطق اضطراری از جانب تان .

آری شما نماینده مردم مرند وجلفا در این مدت نه طرحی را ارائه داده اید ونه در لایحه ای به نفع مردم دیار خود گامی برداشته اید شاید به چند تذکر کتبی اکتفا کرده اید تا عریضه خالی نماند.
سرکار خانم پاشایی در نطق و تذکر شفاعی هم توجه ای به مشکلات منطقه و محلی بخصوص مرند وجلفا نداشته اید چرا که حوزه انتخابیه تان گویا گل و بلبل است .
شما که در نطق سالانه خود بیشتر به آمار و اطلاعات زوم کرده بودید از آمار کشته های تصادف جاده ای مرند وجلفا خبر دارید ؟ برای کاهش تلفات جانی جاده های مرند وجلفا چه اقدامی کرده اید ؟‌ سرکار خانم اگر مرند وجلفا نماینده ای هم نداشت دولت گاها از سر ترحم جاده ای را آسفالت یا قیر یارانه ای به دهیارهای و شهرداری ها گسیل میداشت چون که موارد مذکور جز نیازهای اولیه زندگی مدرن در هزاره سوم است و نشانگر توسعه یافتگی برق آسا و معجزه آور نیست .

تجهیز بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی مرند به دستگاه سی تی اسکن را هم مدیون بیماری منحوس کرونا هستیم اگر کرونا هم نبودشاید به این زودی این دستگاه هم نمی آمد تبدیل کشکسرای به بخش و روستای دیزج حسین بیگ به شهر ثمره تلاشهای #محمد_حسن_نژاد نماینده گذشته مرند وجلفاست که تنها در دوره نمایندگی شما رخ داده است .نه قدرت لابیگری #کریم_شافعی را دارید نه تلاشها و هیاهوی #محمد_حسن_نژاددر مجلس را توانسته اید جبران کنید شما تنها کاری که کرده اید به دیدار نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قبل از انتخابات رفته ایدو هر از گاهی بدون برنامه وراهبرد مشخص از روستاهای حوزه انتخابیه تان بازدید نموده ایدکه دست آورد چندانی نداشته است .شما حتی پیگیر حق و حقوق شهرستان مرند از محل تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون ششم توسعه معادن در حال اکتشاف منطقه نبوده اید واگر بوده اید نتایجی به دنبال نداشت چرا که در آن صورت اطلاع رسانی نموده بودید .
سرکارخانم پاشایی تمامی موارد فوق پیشکش ولی نعمتانتان در شهرستانهای مرند وجلفا تا کی باید با ترس و اضطراب در جاده مرگ برانند برای این جاده شما چه اقدامی انجام داده اید ؟ در آینده چه اقدام یا اقداماتی در نظر دارید انجام دهید ؟
چرا سکوت اختیار کرده اید ؟ حتی از صدور پیام تسلیت برای بازماندگان تصادف جاده ای مرند وجلفا دریغ کرده اید هرکسی جای شما نماینده بود تاکنون در مجلس هیاهو به پا میکرد
امیدواریم که خون این عزیران موجب شود تا برخی ها از خواب قدرت بلند شود و فکری به حال زیرساخت های منطقه نمایند .
@dara_news