امروز : شنبه 11 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/11 - 14:21 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 سخنی با اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان مرند 

می دانید منطقه محروم هرزندات تشنه آب رود ارس با پتانسیل های موجود می تواند با همت شما و شوراها و دهیاران ۱۹ روستای منطقه هرزندات این پتانسیلهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند اگر چنین اتفاق بیفتد موجب پیشرفت منطقه هرزندات در امر توسعه عمرانی و اشتغالزائی و صنعت کشاورزی خواهد شد

 سخنی با اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان مرند

 

آیا وقت آن‌نرسیده است در فکر زیرساختهای لازم جهت بخش شدن منطقه هرزندات با ۱۹ محال روستا باشید ⁉️
می دانید منطقه محروم هرزندات تشنه آب رود ارس با پتانسیل های موجود می تواند با همت شما و شوراها و دهیاران ۱۹ روستای منطقه هرزندات این پتانسیلهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند اگر چنین اتفاق بیفتد موجب پیشرفت منطقه هرزندات در امر توسعه عمرانی و اشتغالزائی و صنعت کشاورزی خواهد شد

علیهذا از شورای بخش مرکزی مرند تحت عنوان مطالبه گری تحت عنوان رسانه خواستاریم هر چه سریعتر جلسه مشترک با اعضای شوراهای منطقه هرزندات با حضور اصحاب رسانه در منطقه هرزندات برگزار شود
تا زنگ بخش شدن منطقه هرزندات بصدا در آید .
اعضای محترم شوراها و هیاران منطقه هرزندات خوب می دانند تا این دوره از تقسیمات کشوری زیرساختهای لازم مطالبه نشود و اقدام نگردد باید منتظر ده سال دیگر باشیم

T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir

ارسال دیدگاه