امروز : سه شنبه 14 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/14 - 7:25 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 تهدید شورا توسط سرپرست شهرداری مرند ‼️

♦️آخوندی به #جوان_فردا گفت اگر این پیشنهاد را تجاری فرض کنید قطعا به کوی بنفشه ظلم خواهدشد و قطعا به ساکنین مسکن مهر در کوی بنفشه ظلم خواهدشد .

 تهدید شورا توسط سرپرست شهرداری‼️
__________________________________
جلسه شورای اسلامی شهرمرند روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲ با حضور هفت عضو شورا به ریاست جعفر حق جو برگزار شد
===============================
چند نامه رسیده به شورا در دستور کار بود
همه نامه ها مورد تصویب قرار گرفت.

🔺اسدی بعداز پایان جلسه گفت پیشنهاد میکنم در مورد زمین های تعاونی مسکن کارگران شهرداری
تجدید نظر کنید
🔹حق جو گفت این موضوع جلسه قبل طرح و‌تصویب نشد.
🔶آخوندی گفت باید در مورد میدان خشکبار باید فکر دیگری کنیم اگر میخواهید به کارگران خدمت کنید بعنوان مسکونی پیشنهاد کنید تا کمک کنیم تصویب شود .چرا بنام کارگران شهرداری به کام …‼️
🔺حق جو گفت اگر میخواهید دوباره پیشنهاد کنید ولی باید در فکر میدان خشکبار باشیم.

🔻اسدی گفت اگر کاربری زمین تعاونی مسکن کارگران شهرداری را تصویب نکنید مانند باغ مرندی و باغ چنبری بصورت غیر مجاز ساخته خواهدشد
🔹آخوندی گفت پس مامورین شهرداری کجا بودند‼️
🔶آخوندی گفت این پیشنهاد در جلسه قبل طرح و رد شد لازم نیست مجددا پیشنهاد شود.

وی افزود به چه علت سرپرست شهرداری پافشاری می کند معلوم نیست⁉️
♦️آخوندی عضو متخصص شورا در شهرسازی گفت کدام‌عقل سلیم قبول می کند این محل به بهانه میدان خشکبار تعیین شود اگر این پیشنهاد درست است مسکونی پیشنهاد کنند .

🔶دکتریاسرمرادزاده در زمان جلسه خطاب به حق جو گفت نامه هایی که من داده ام در پوشه جلو شماست لطفا طرح کنید ولی طرح نشد

‼️مرادزاده باین علت اتاق شورا را با ناراحتی ترک‌کرد.

♦️جباری به یک کلمه کلیدی قرار داد مناقصه جایگاه های CNG ایراد گرفت مقرر شد بجای کلمه بهره بردار کلمه پیمانکار نوشته شود.

 

پایگاه خبری وتحلیلی جوان فردا معتقد است

این پیشنهاد که در جلسه قبل رد شد نمی بایست باین زودی توسط سرپرست موقت شهرداری مرند طرح می شد. پاسخ سوالاتی دراین پیشنهاد مبهم است اولا ایگر این قطعه زمین برای تعاونی مسکن کارگران

T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir

ارسال دیدگاه