امروز : سه شنبه 14 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/14 - 7:52 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 آگهی مناقصه واگذاری جمع آوری زباله سطح شهر مرند حمل به محل دفن زباله ( نوبت اول )

شهرداری مرند در نظر دارد باستناد بند ۱ صورت جلسه شماره ۱۲  بتاریخ ۹/۶/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهرمرند نسبت به واگذاری جمع آوری زباله سطح شهر وحمل به محل دفن زباله به مدت یکسال از طریق شرکت های خدماتی واجد الشرایط با شرایط زیر اقدام نماید.

 آگهی مناقصه واگذاری جمع آوری زباله سطح شهر مرند
حمل به محل دفن زباله ( نوبت اول )

شهرداری مرند در نظر دارد باستناد بند ۱ صورت جلسه شماره ۱۲  بتاریخ ۹/۶/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهرمرند نسبت به واگذاری جمع آوری زباله سطح شهر وحمل به محل دفن زباله به مدت یکسال از طریق شرکت های خدماتی واجد الشرایط با شرایط زیر اقدام نماید.

ارسال دیدگاه