بمب خبری مورد تایید دو رئیس شورا شد ‼️

حاج جعفر حق جو رئیس سال اول ششمین دوره شورای مرند و‌ مهندس فرامرز آخوندی رئیس سال سوم پنجمین دوره شورای مرند در مصاحبه با #جوان_فردا بمب خبری #جوان_فردا مبنی بر کوچک‌کردن شهر مرند را تایید کردند

 بمب خبری مورد تایید دو رئیس شورا شد ‼️

به گزارش #جوان_فردا
حاج جعفر حق جو رئیس سال اول ششمین دوره شورای مرند و‌ مهندس فرامرز آخوندی رئیس سال سوم پنجمین دوره شورای مرند در مصاحبه با #جوان_فردا بمب خبری #جوان_فردا مبنی بر کوچک‌کردن شهر مرند را تایید کردند

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa