امروز : چهار شنبه 15 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/15 - 14:14 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نشانه های منتهی شدن یک زندگی به طلاق

طغیان کردن:که نشان دهنده این است که زندگی زناشویی به سمت طلاق می رود ، موقعی است که یکی از همسران طغیان کند. طغیان کردن به این معناست که تعامل منفی همسرتان- خواه در ظاهر عیب جویی، تحقیر یا حتی حالت دفاعی داشتن، بسیار درهم شکننده و موقتی است و معمولا به طرف مقابل یک شوک بزرگ دست می دهد. بسیاری از افراد با بی قیدی یا طفره رفتن ، خودشان را از احساس طغیان کردن محافظت می کنند. این قطع رابطه عاطفی می تواند یکی از همسران را از این احساس شدید منفی محافظت کند، اما در همین زمان می تواند به طلاق نیز منجر شود.

از دیدگاه گاتمن
✍️کریم یزدانی هوجقان-دکترای جامعه شناسی

طفره رفتن:افزایش تعرض معمولا به این منجر می شود که یکی از همسران رابطه اش را با طرف مقابل کاهش دهد و این نشانه ای است که تعامل منفی یعنی طفره رفتن وارد می شود و یکی از همسران به فرد مقابل توجه نمی کند. طفره رفتن در بین مردان رایج تر از زنان است. این یک راه برای اجتناب از احساس طغیان کردن است که معمولا موقعی که یک تعارض افزایش می یابد، اتفاق می افتد. فرد طفره رونده تمایل که با همسرش بی اعتنایی کند و نسبت به رفتارها و حرف های او حساسیت نشان ندهد که همین موضوع همسرش را عصبانی تر می کند. هر یک از این چهار نوع تعامل می تواند به خودی خود طلاق را پیش بینی کند، اما معمولا آنها که این چهار نوع تعامل منفی را دارند، خودشان را در یک زندگی مشترک ناشاد می بینند.

طغیان کردن:که نشان دهنده این است که زندگی زناشویی به سمت طلاق می رود ، موقعی است که یکی از همسران طغیان کند. طغیان کردن به این معناست که تعامل منفی همسرتان- خواه در ظاهر عیب جویی، تحقیر یا حتی حالت دفاعی داشتن، بسیار درهم شکننده و موقتی است و معمولا به طرف مقابل یک شوک بزرگ دست می دهد. بسیاری از افراد با بی قیدی یا طفره رفتن ، خودشان را از احساس طغیان کردن محافظت می کنند. این قطع رابطه عاطفی می تواند یکی از همسران را از این احساس شدید منفی محافظت کند، اما در همین زمان می تواند به طلاق نیز منجر شود.

زبان بدن‌:تغییرات فیزیولوژیکی در بدن همچون افزایش ضربان قلب، ترشح آدرنالین و افزایش فشار خون که همزمان با طغیان کردن است، چهارمین نشانه ای که می توان با آن طلاق را پیش بینی کرد. این تغییرات فیزیولوژیکی در بدن ادامه بحث را غیرممکن می کند، توانایی تان برای پردازش اطلاعات را کاهش می دهد به این معنی که توجه به آنچه همسرتان می گوید سخت تر می شود، حل مساله خلاقانه از پنجره ذهنتان خارج می شود و در خزانه رفتاری تان تنها واکنش های دفاعی و از لحاظ منطقی غیر منطقی باقی می ماند؛ رفتارهایی مانند نزاع (برای مثال: انتقاد، تحقیر و اهانت و غیره) یا گریختن (برای مثال؛ طفره رفتن) بحث برای حل مساله که یکی از همسران یا هر دو را به طغیان کردن منتهی کند، محکوم به شکست است و در نتیجه، مسئله حل نمی شود.
تلاش های اصلاحی شکست خورده:
این نشانه موقعی است که اقدامات یکی از همسران در ترمیم و اصلاح تعارض با شکست منتهی شده باشد. اقدامات اصلاحی تلاش هایی هستند که به وسیله همسران برای کاهش تعارض انجام می شوند اقدام اصلاحی جنگ افزار سری همسران خوشبخت است. این تلاش ها استفاده از هر روشی برای اجتناب از هیجانات منفی خزنده خارج از کنترل است. یک اقدام اصلاحی می تواند حرکتی ساده همچون خنده یا لبخند یا عذرخواهی باشد؛ هر چیزی که به همسران برای کاهش تنش کمک کند. هر چند، اگر یکی از همسران احساس طغیان کردن داشته باشد، این اقدامات اصلاحی ناموفق خواهد بود. همسری که احساس ظغیان کردن دارد، خود را از قید بحث رها می کند و اقدامات اصلاحی را بیهوده می سازد.
خاطرات بد:آخرین نشانه طلاق موقعی است که همسران گذشته مشترک شان را با یک نگاه منفی به یاد می آورند. این تحقیقات نشان دهنده همسرانی که عمیقا با یک منظر منفی به همسرشان نگاه می کنند، اغلب دوباره گذشته شان را می نویسند. منفی گرایی اضافه ای که به این صورت در زندگی همسران وارد می شود، به درک تحریف شده ای منتهی می شود که می تواند بر گذشته، حال و آینده یک رابطه زناشویی تاثیر بگذارد.گاتمن معتقد است گره کور تشکیل میشود
گره کوریعنی زمانی که تعارض وارد فاز بدخیم شود پیش کننده طلاق است….

گاتمن میگوید اگر زمان تعارض چهار حرکت دیده شود به احتمال زیاد ان رابطه منجر به طلاق میشود(چهار اسب خطرناک):انتقاد،سرزنش، جبهه گیری وسکوت
انتقاد با شکایت فرق دارد
در انتقاد حمله به شخصیت و منش طرف مقابل است .ولی در شکایت برخی از رفتارهای فرد را زیر سوال میبریم شکایت با کلمه من شروع میشود. ولی انتقاد با کلمه تو درانتقاد شاهد تعمیم های افراطی هستیم‌،سرزنش کمی زهر دارتر از انتقاد است‌.درسرزنش‌عمدااحساسات دیگری‌را جریحه دار میکند وقلب طرف را نشانه میگیرد.درسرزنش تمام ویژگی های مثبت طرف مقابل فراموش‌میشود..
جبهه گیری :در جبهه گیری وقتی تغییر سرزنش وارد رابطه میشود طرفین ازخود دفاع میکنند
وتنور تعارض و اختلاف گرم تر میشود ولجبازی وارد صحنه میشود
سکوت:در۸۵درصد موارد اکثرسکوت کنندگان مردان هستن واین یکی از مشکلات اساسی زنان است ،سکوت یعنی عدم تایید فاصله خودبینی..سکوت به خودی خود چیزی بدی نیست اما نباید به عادت تبدیل شود..سکوت مردان مکانیزمی برای فرار از مشکلات است..

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه