امروز : چهار شنبه 15 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/15 - 14:18 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 درود بر برجام سوزان و مخالفین برجام

لذا هم از مجلس انقلابی و هم از برجام سوزان و مخالفین برجام تشکر می کنیم که مانند گذشته رفتار نکردند و باسکوت خودگروسی و بازدید گروسی را یاری نمودند تا همان راه دکتر ظریف در اعتمادسازی اتفاق افتد .

 درود بر برجام سوزان و مخالفین برجام

یادداشت ظهر #جوان_فردا

سکوت برجام سوزان و مخالفین برجام , موجب یاری دولت رئیسی شدند تا گروسی بدون سر و صدا به ایران آمد و دوربین های مراکز مورد نظر ساماندهی شد و ram و hard ( رَم و هاردها ) را هم ساماندهی کردند
میتوان گفت اگر این اتفاق در دولت تدبیرو امید اتفاق می افتاد برجام سوزان و مخالفین برجام دست اندرکاران را چه می نامیدند خدا می داند‼️⁉️

لذا هم از مجلس انقلابی و هم از برجام سوزان و مخالفین برجام تشکر می کنیم که مانند گذشته رفتار نکردند و باسکوت خودگروسی و بازدید گروسی را یاری نمودند تا همان راه دکتر ظریف در اعتمادسازی اتفاق افتد .

T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir

ارسال دیدگاه