امروز : چهار شنبه 15 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/15 - 14:29 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 نرمش جانانه دولت ایران قوی جهت مذاکره دربرجام

 بازگشت ایران به برجام سودمند خواهد بود و همه طرف‌های برجام اشتراک بر این موضوع اتفاق نظر دارند که توافق میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی رویه خوبی بوده است که می‌تواند در وین نیز پیگیری شود.

 نرمش جانانه دولت ایران قوی جهت مذاکره دربرجام

 برلین:گفتگو‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی باایران نخستین گام مثبت بود

 ماریا آدِبار،سخنگوی وزارت خارجه آلمان:

 برلین ازگفتگو‌های صورت گرفته میان ایران وآژانس انرژی اتمی استقبال می کند واین گفت وگوها نخستین گام مثبت محسوب می‌شود.

 آلمان انتظار داردتا آژانس دوربین‌ها را در تاسیسات مد نظر چک وکارت حافظه آن‌ها را تعویض کند زیرا ازاین طریق امکان اطلاعات مستمر فراهم خواهد شد.

 امیدواریم رایزنی‌های گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بادولت ایران پیشرفت‌هایی را به دنبال داشته باشد.

 گروسی گزارشی را درباره سفر خود به ایران به آژانس حکام انرژی اتمی ارائه خواهد داد که پس از آن بسیار راحت‌تر و روشن‌تر می‌توان گفت که روند پیگیری امور به چه شکل خواهد بود و از سوی دیگر نیز امیدواریم ایران هرچه سریع‌تر به میز مذاکرات وین بازگردد.

 بازگشت ایران به برجام سودمند خواهد بود و همه طرف‌های برجام اشتراک بر این موضوع اتفاق نظر دارند که توافق میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی رویه خوبی بوده است که می‌تواند در وین نیز پیگیری شود.

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه