امروز : یکشنبه 19 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/19 - 7:00 ذخیره فایل ارسال به دوستان

🔵🔹سه پیش فرض غلط ٩٩% مردم در تحلیل اقتصاد

مردم قدرت اقتصادی دولت را بسیار بیش از توان واقعی آن ارزیابی می کنند ، دولت در مرداد ماه فقط ٢۵ هزار میلیارد تومان وصولی داشته است

🔵🔹سه پیش فرض غلط ٩٩% مردم در تحلیل اقتصاد

مردم قدرت اقتصادی دولت را بسیار بیش از توان واقعی آن ارزیابی می کنند ، دولت در مرداد ماه فقط ٢۵ هزار میلیارد تومان وصولی داشته است

٢۵ هزار میلیارد تومان یعنی هیچ

خرید سهام در ٣٠ روز گذشته : یکصد و ٧٠ هزار (۱۷۰ همت) میلیارد تومان

خرید سهام در مرداد ٧ برابر درآمد دولت بوده است

دولت در برابر بورس ایران ، عددی نیست

١٩ شرکت بورسی فقط در هفته گذشته ٣۶ هزار میلیارد تومان افزایش ارزش سهام داشتند ( ١٩ شرکت در هفته گذشته ٨٠% سود ناشی از افزایش ارزش سهام را جذب کردند )

سود ناشی از افزایش ارزش سهام ١٩ شرکت در یک هفته بیشتر از وصولی دولت در یک ماه است

٩٩ درصد مردم نگاهی منفی به بورس دارند و عده ای هم دارند در بورس پول را با لودر جمع می کنند

گونه ای اغراق در نقش فروش اینترنتی در افکار عمومی وجود دارد
در حالیکه غیر از تهران ، فروش اینترنتی رویکردی شکست خورده است فروش اینترنتی در مرداد در اصفهان فقط ۶٣١ میلیارد و در تبریز ٣٧۵ میلیارد تومان بوده است یعنی تقریبا صفر

خرید اینترنتی در مرداد :
تهران : ۵٨ هزار میلیارد تومان
اصفهان : ۶٣١ میلیارد تومان ( به هزار میلیارد تومان نمی رسد )
تبریز : ٣٧۵ میلیارد تومان ( کمتر از هزار میلیارد تومان)

به غیر از تهران آمار خرید اینترنتی قلیل و قابل صرف نظر کردن است

✔️جمع بندی :
٩٩ درصد مردم با سه فرض غلط تصمیم می گیرند :

۱) دولت توان زیادی در اقتصاد دارد ؛ آنچه را مردم از قدرت خرید دولت در ذهن دارند یک بیستم آن درست است

۲) عده زیادی با خشم به بورس نگاه می کنند و عده ای هم در معمولا ٢٠ شرکت دارند بسیار بیش از دولت کسب سود می کنند

۳) مردم در فروش اینترنتی هم غیر از تهران دچار اغراق اند

✍️محمد حسین ادیب
‌‎‌

T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir

ارسال دیدگاه