درخواست عملکرد از خانم پاشائی نماینده مجلس

خانم پاشائی با توجه به وظیفه ذاتی رسانه چنانچه نزدیک به دو سال است بار مسئولیت نمایندگی مجلس را برعهده دارید در صورت داشتن عملکرد خواهشمند است بصورت مکتوب جهت انتشار در پایگاه خبری #جوان_فردا و نشریه #گوزل_وطن اعلام فرمائید

 روابط عمومی پایگاه خبری #جوان_فردا و نشریه #گوزل_وطن با صدور نامه ای که روز شنبه توسط پست به دفتر نماینده مجلس در مرند و‌به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهدشد از نماینده مجلس خواستار ارائه گزارش عملکرد جهت انتشار در اولین شماره نشریه #گوزل_وطن و #جوان_فردا شد

در این نامه آمده است
خانم پاشائی با توجه به وظیفه ذاتی رسانه چنانچه نزدیک به دو سال است بار مسئولیت نمایندگی مجلس را برعهده دارید در صورت داشتن عملکرد خواهشمند است بصورت مکتوب جهت انتشار در پایگاه خبری #جوان_فردا و نشریه #گوزل_وطن اعلام فرمائید .

مشروح نامه بعداز تحویل به اداره پست جهت‌تنویر افکار عموم انتشار خواهدیافت

T.me/jjavanefarda