تذکرعلیپور باتصویب شورا لباس قانونی پوشید

علیپوردرمورد بررسی قراردادها تذکرحقوقی دادوخواهان توضیحات مسئول مربوطه پاسخ دهند

 تذکرعلیپور باتصویب شورالباس قانونی پوشید
قرادادهازیرذره بین شورا رفت‼️

به گزارش پایگاه خبری #جوان_فردا شورای اسلامی شهرمرند با حضور ۷ عضو شورا به ریاست جعفر حق جو روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۹ تشکیل جلسه داد
در این جلسه که روز دیدار با ارباب رجوع بود تعدادی از مراحعین که به علت حل نشدن امورات شهرداری به شورا مراجعه کرده بودند توسط اسدی سرپرست شهردار دستور ارجاع به مدیران میانی شهرداری صادرشد .
وقت بیشتر اعضای شورا باین امر اختصاص یافت
حق جو درموردسوال آخوندی در مورد آمدن مهندس نظری شهردار منتخب شورا گفت تمام مراحل سپری شده ودرهفته آینده مراسم معارفه برگزار خواهدشد
باتوجه به نامه رسیده ازفرمانداری مرنددرمورد تجلیل ازایثارگران شهرداری این نامه مورد تصویب اعضاقرارگرفت .
شورا درموردشهربازی پارک‌ جنگلی تصویب کردند
علیپوردرمورد بررسی قراردادها تذکرحقوقی دادوخواهان توضیحات مسئول مربوطه پاسخ دهند
جباری مهرتاییدبه تذکرعلیپورزد
#جوان_فردا
معتقداست اگر مدیران میانی شهرداری وکارشناسان مربوطه امورات ارباب رجوع رابا استفاده ازتبصره ها سهل تروکارساز نمایند قطعا وقت شورابه پروژه های مهم شهراختصاص می یابد
T.me/jjavanefarda