دیدار رئیس اداره فرهنگ ارشاد مرند با وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی از تدبیر و زحمات هنرمندان بخصوص از حمایتها و تدبیر مدبرانه مهندس سلطانپور تشکر کرد

گزارش #جوان_فردا بعداز برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر کودک باغچه بان‌در شهرستان مرند بنا به روایت تصویر

دیدار رئیس اداره فرهنگ ارشاد مرند با وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی از تدبیر و زحمات هنرمندان بخصوص از حمایتها و تدبیر مدبرانه مهندس سلطانپور تشکر کرد

T.me/jjavanefarda