آفت اقتصاد ایران !

نظر دو فعال اقتصادی درباره‌ی کاهش تولید

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با انتشار آمارهایی نوشت: ‏شاخص تولید صنعتی ایران طی مهرماه به دلیل کاهش تقاضا و افت موجودی مواد اولیه 6.8 واحد افت داشته‌؛ زنگ خطری برای تولید در کشور. همچنین روند نزولی رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت های بورسی در مهر 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل مجدد آغاز شده است. ‎

نظر دو فعال اقتصادی درباره‌ی کاهش تولید


🔸مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با انتشار آمارهایی نوشت:
‏شاخص تولید صنعتی ایران طی مهرماه به دلیل کاهش تقاضا و افت موجودی مواد اولیه ۶.۸ واحد افت داشته‌؛ زنگ خطری برای تولید در کشور. همچنین روند نزولی رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت های بورسی در مهر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل مجدد آغاز شده است. ‎

🔹مهدی بستانچی صنعتگر و صادرکننده نیز با اشاره به این موضوع نوشت:
‏متاسفانه بی انظباطی پولی در طی چندین دهه گذشته موجب نوسانات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شده است. درنتیجه سرمایه‌گذار نه تنها رغبتی به انجام تولید نداشته بلکه سرمایه خود را نیز از کشور خارج می‌کند.
این مسأله باعث جلوگیری از اشتغال و اشتغال‌زایی می‌شود.

T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir