امروز : جمعه 1 جولای 2016
تاریخ : 2016/07/01 - 13:54 ذخیره فایل ارسال به دوستان

قوناخلاری پارکی درمرند شاهد مراسم قدس

قوناخلاری پارکی درمرند شاهد مراسم خاص روز قدس در شب روز قدس

به گزارش خبرنگار جوان فردا

مراسم قدس در قوناخلاری پارکی درشهرستان مرند به روایت تصویر
۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۴۵۰

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۴۵۹

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۵۴۲

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۶۱۸

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۶۲۳

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۷۱۷

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۹۰۲

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۹۱۴

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۹۳۵

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۴۹۵۹

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۵۰۰۷

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۵۲۴۷

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۵۲۵۱

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۵۲۵۶

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۵۴۵۷

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۵۵۰۶

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۳۵۵۱۴

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۰۶۲۹

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۱۷۰۸

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۱۳۴

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۱۴۴

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۱۵۳

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۲۰۷

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۲۲۱

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۲۲۸

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۲۴۷

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۳۰۳

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۳۵۷

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۴۰۳

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۵۲۲

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۵۴۰

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۵۴۸

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۵۵۹

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۶۰۷

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۶۱۴

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۶۱۹

۲۰۱۶۰۷۰۱_۰۰۳۶۲۵

ارسال دیدگاه