تغییر ساختار پلیس

نیروی انتظامی «فرماندهی کل» می‌شود

با توجه به تلاش‌، رشادت‌ و فداکاری نیروهای سخت‌کوش پلیس و کارآیی ناجا در صحنه‌های مختلف که امنیت و آرامش مردم را در پی داشته، نیروی انتظامی به فرماندهی کل ارتقا می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir  به نقل از

خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به تلاش ها، رشادت و جانفشانی مأموران رشید نیروی انتظامی و همچنین مدیریت فرماندهی ناجا در سال های گذشته در حوادث مختلف که نشان از کارآیی پلیس در برقراری نظم و امنیت و ایجاد آرامش و آسایش کشور داشت نیروی انتظامی به «فرماندهی کل» ارتقا پیدا می‌کند.