نتیجه نامه سه امضائی امام جمعه مرند و معاون استاندار و فرماندار مرند و نماینده به وزیر ارشاد

پردیس سینمای مرند در نیم نگاه رسانه ای

پیمانکارخوش اخلاق وخوش وعده پردیس سینمای مرندباتوجه به نوسات قیمت میلگرد و سیمان و دستمزدکارگران ودیگر هزینه ها که قطعا دراین موردخسارتی رامتحمل شدولی بااین اوصاف امروزباعمل به تعهد خودبا بالابردن ستون های پردیس سینمای مرندواقدام شهرداری مرند در استفاده ازاجرای ماده ۴۸ پروژه راتحویل شهرداری داد !!

 کس نخارد پشت من
جز ناخن انگشت من

 پردیس سینمای مرند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جوان فردا javanefarda.ir  به نقل از پایگاه خبری اویاناق  اویاناق  oyanahg.ir  گزارش از پردیس سینمائی مرند

۱۶ آذر روز دانشجو مبارکباد

پیرو گزارشات قبلی
پیمانکارخوش اخلاق وخوش وعده پردیس سینمای مرندباتوجه به نوسات قیمت میلگرد و سیمان و دستمزدکارگران ودیگر هزینه ها که قطعا دراین موردخسارتی رامتحمل شدولی بااین اوصاف امروزباعمل به تعهد خودبا بالابردن ستون های پردیس سینمای مرندواقدام شهرداری مرند در استفاده ازاجرای ماده ۴۸ پروژه راتحویل شهرداری داد !!
حال باید منتظر باشیم تاببینیم شورا و شهردار چگونه ادامه پروژه پردیس سینما راپیگیری خواهند کرد ؟
ازطرفی بایدمنتظر باشیم شهرداری با ارائه گزارش کار درجذب ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان نقد و ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان وام با ۴٪سود چگونه جذب خواهد کرد ؟
اداره کل ارشاد منتظر گزارش پیشرفت عملیات فیزیکی پردیس سینمای مرند هستند تا به تعهدات خود عمل کنند
دراین گزارش از نامه سه امضائی امام جمعه و معاون استاندار و فرماندار مرند و نماینده مجلس خطاب به وزیر فرهنگ‌وارشاد که درچندین مورد فرهنگی و هنری بودپیگیری شده است