حقوق کارمندان ۱۰٪ و بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش یافت!

حقوق کارمندان ۱۰٪ و بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش یافت!

حقوق کارمندان ۱۰٪ و بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش یافت!

♦️حقوق کارمندان ۱۰٪ و بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش یافت!

🔸 طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان بودجه تخصیص یافته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

🔸 میزان بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشدی ۵۶ درصدی است.

#جوان_فردا
معتقداست اگر این خبر درست باشد نشان‌از بی عدالتی در لایحه بودجه است

T.me/jjavanefarda