ایران کشور قدرتمنداست

معاون آکادمی موشکی روسیه: ایران می‌تواند اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل کند

تأسیسات ایران در مناطق کوهستانی دژمانندی قرار دارند که نمی‌توان به آن‌ها نفوذ کرد. عملیات نظامی اسرائیل حتی با مشارکت نیروی هوایی آمریکا هم هیچ نتیجه‎ای نخواهد داشت

🔺معاون آکادمی موشکی روسیه: ایران می‌تواند اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل کند

🔹سیوکوف: اسرائیل نمی‎تواند با موشک‎های نقطه‎زنِ ایران مقابله کند. حمله موشکی ایران به سامانه‌ها و رآکتورهای هسته‌ای اسرائیل، آن‎جا را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل می‎کند.
🔹تأسیسات ایران در مناطق کوهستانی دژمانندی قرار دارند که نمی‌توان به آن‌ها نفوذ کرد. عملیات نظامی اسرائیل حتی با مشارکت نیروی هوایی آمریکا هم هیچ نتیجه‎ای نخواهد داشت/ فارس

@jjavanefarda