دیگر بس است جدل را کنار بگذاریدبیائید مرند را از پسروی نجات دهیم ‼️‼️‼️

 مرند قیم نمی خواهد‼️

اگر تاریخ مرند را خوب بخوانید از خیلی وقتها پیش شهروندان مرند وفاداری وانقلابی بودن خودرا به امام شهدا و رهبر معظم انقلاب با این کلام که #ما_قیم نمی خواهیم را به اثبات رسانده است

لجبازی خرد را به زنجیرکشد (امام علی ع)

دیگر بس است جدل را کنار بگذاریدبیائید مرند را از پسروی نجات دهیم ‼️‼️‼️

یادداشت روز مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی جوان فردا و نشریه  گوزل وطن

میابی در این یادداشت از چند نفری که در مسجد به بست می نشینند و بجای استاندار ،مدیران کل ها برای مرند در فکر تعیین معاون استاندار و فرماندار و روسای ادارات و روسای دانشگاه ها هستند و بانام مشخص تعیین می کنند‼️
دیگر بس است هدف تان دوباره در راه اندازی جدل و مجادله در شهرستان مرند چیست ⁉️
اگر تاریخ مرند را خوب بخوانید از خیلی وقتها پیش شهروندان مرند وفاداری وانقلابی بودن خودرا به امام شهدا و رهبر معظم انقلاب با این کلام که #ما_قیم نمی خواهیم را به اثبات رسانده است
پس چند نفر انگشت شمار که بنام انقلابیون در یکی از مساجد مرند خانه تیمی تشکیل داده اند وبا نام مسجدها سنگرند سوءاستفاده کرده میخواهند مجددا مانند ده سال گذشته جدل را در شهرستان مرند این بار با نام انقلابیون راه اندازند امروز روز جدل نیست امروز روز همدلی است همچنانکه در گذشته دعوت به همدلی کردیم ولی متاسفانه از این دوستان گوش شنوا پیدا نکردیم‼️ . روزی دروغگو را نیروی ارزشی معرفی کردند روز دیگر گروه مطالبه گری تشکیل دادندو روز دیگر در صحن شورا خواستند بجای شورای شهر تصمیم گیری کنندو دیگر موارد

حال که دولت رئیسی در چند جبهه در حال کارزار است پس وحدت بین مردم یک رمز حمایتی برای دولت خواهدبود
امروز حفظ وحدت کلمه لازم‌و ضروری است هرکس در هرمقامی ودر هر لباسی با عناوین انقلابی و جناحی و اصولگرائی و اصلاح طلبی غیره وحدت مردم را زیر سوال برد مهره صهیونیزم است چون یکی از اهداف دشمن در اجرای پروژه هزارچاقو برهم زدن وحدت ایرانیان است .
مرند یک منطقه ایاستراتژیک برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و صنعتی وتولید است ولی متاسفانه مجادله گران کازی می کنند که هر مسئولس به مرند قدم می گذارد می گوید کار کردن در مرند سخت است علت این امر همان افرادی هستند غافل از توطئه های بدخواهان مرند می باشند امروز باید بدخواهان مرند شناسائی شوند
امروز همان شهروندان مانند دور نهم‌ودهم مجلس نمی توانند از نماینده مورد حمایت شان در دور یازدهم مطالبه گری کنند .ولی دارند میخواهند معاون استاندار تعیین نمایند‼️
باتوجه به اینکه قیمت مرغ و تخم‌مرغ مانند عقاب پر می کشد و دلار از ۲۳۰۰۰ به بیش از ۳۰۰۰۰ بالا رفته مطالبه گری نمی کنند با وجود استاندار برای مرند فرماندارو رئیس تعیین می کنند ‼️
این حرکت از دو منظر قابل تحلیل است
اولی این است که فرض و یقین میدانند استاندار توان تشخیص مدیران کارآمد وشایسته را ندارد‼️
دومی این است در سطح شهرستان و استان کسی نیست باینها بگوید شما چکاره هستید⁉️
اینگونه حرکات را یک نوع تشنه قدرت وقدرت نمائی فرصت طلبی میتوان نامید.
اگر این چند نفر که خودرا انقلابیون می نامند
اولا دیگر شهروندان را که در اکثریت هستند چه مینامند⁉️
ثانیا اگر دلسوز انقلابند در حفظ وحدت بین آحاد مردم با تفکرات مختلف باشند
ثالثا از مارک زدن های بیجا مانند #عدم_التزام_عملی به اسلام و #عدم_التزام_عملی به ولایت فقیه به دیگر شهروندان توبه کنند
رابعا شخصیت اجتماعی خودرا در گذشته وحال ومدارک‌تحصیلی وشغل خود و حقوق دریافتی و چگونگی اشتغال فرزندان خود و چگونگی تحصیل خودو فرزندان خود را در جامعه شفاف سازی کنند
خامسا ثابت کنند در پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی پایدارند⁉️ و در پیروی از رهبر معظم انقلاب ثابت قدم هستند ⁉️

پیشنهاد
جدل و لجبازی دو برادرند درهر جامعه ای باشدآن جامعه روبه نابودی میرود پس برای آخرین بار از این شهروندان میخواهم سنگهای جدل و لجبازی را از دامن خودبیرون بریزند و خودرا #قیم_مردم ندانند بگذارند استاندار محترم کار خودرا بکند و به امورات اجرایی دخالت نکنند تا دولت مردان بتوانند کشتی سیاسی و اقتصادی ایران اسلامی را از توطئه استکبار و پروژه هزار چاقوی صهیونیزم بر علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی نجات داده به ساحل آرام هدایت کند.
#قیم
#هزار_چاقو
#کشتی_سیاسی
#کشتی_اقتصادی
#مدعی_یان_انقلابی
#جدل_لجبازی
#وحدت_کلمه
#خانه_تیمی
#پسروی_مرند
#عدم_التزام_عملی_به_اسلام
#عدم_التزام_عملی_به_ولایت_فقیه
#مارک_زدن_به_شهروندان