امروز : چهار شنبه 22 دسامبر 2021
تاریخ : 2021/12/22 - 17:45 ذخیره فایل ارسال به دوستان

جلسه امنیت غذائی شهرستان مرند برگزار نشد‼️

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا پیرو دعوت از مسئولین مربوطه توسط کارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان مرند ولی متاسفانه این جلسه برگزار نشد درحالیکه رئیس مرکز بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط و تغذیه ودیگر کارشناسان مربوطه حضور داشتندولی این جلسه مهم که قرار بود مسئله توزیع فلفل دلمه ای های دیپورت شده و […]

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا پیرو دعوت از مسئولین مربوطه توسط کارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان مرند

ولی متاسفانه این جلسه برگزار نشد درحالیکه رئیس مرکز بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط و تغذیه ودیگر کارشناسان مربوطه حضور داشتندولی این جلسه مهم که قرار بود مسئله توزیع فلفل دلمه ای های دیپورت شده و عودت داده شده از روسیه که بصورت رایگان بین خانواده های جامعه هدف بصورت رایگان توسط افراد خاص پخش شد توسط پایگاه خبری #جوان_فردا و نشریه گوزل وطن طرح سوال گردد متاسفانه این جلسه برگزار نشد وعلت این امر برای پایگاه خبری #جوان_فردا و نشریه #گوزل_وطن جای مبهم است ‼️
آیا دعوتنامه از طریق شبکه دولت به روسا نرسیده بود ‼️⁉️‼️⁉️ چرا ⁉️‼️⁉️
پاسخ این چرا را کدام مسئول بهداشتی ودرمانی مربوطه خواهد داد معلوم نیست ‼️

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه