امروز : یکشنبه 26 دسامبر 2021
تاریخ : 2021/12/26 - 15:58 ذخیره فایل ارسال به دوستان

شایسته با ویژگی های خاص اعتقادی واخلاقی  و توان علمی برای اراده کل جهان و بشریت می باشد.

 به گزارش پایگاه خبری جوان فردا نماز عبادی سیاسی نمازجمعه در مرند با حضور شهروندان متدین به امام حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی نعمت زاده در حسینیه امام خمینی ره در ۳/۱۰/۱۴۰۰ برگزار شد. امام جمعه محترم مرند در ابتدای خطبه اول نماز جمعه این هفته همه نماز گزاران را به تقوای الهی […]

 به گزارش پایگاه خبری جوان فردا نماز عبادی سیاسی نمازجمعه در مرند با حضور شهروندان متدین به امام حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی نعمت زاده در حسینیه امام خمینی ره در ۳/۱۰/۱۴۰۰ برگزار شد.

امام جمعه محترم مرند در ابتدای خطبه اول نماز جمعه این هفته همه نماز گزاران را به تقوای الهی و اخالق انسانی و خداپسندانه با توجه به حدیثی از امام صادق علیه السالم دعوت نمودند:

» مَنْ سَرَّهُ اَنْ یَکُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْیَنْتَظِرْ، وَ لْیَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحاسِنِ االَْخْالقِ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ. فَاِنْ ماتَ وَ قامَ القائِمُ

بَعْدَهُ کانَ لَهُ مِنَ االَْجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ اَدْرَکَهُ، « )بحاراألنوار، ج ۲۵ ،ص ۰۰۳)

» کسى که مایل است جزء یاران حضرت مهدى )عج( قرار گیرد، باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با

تقوا و اخالق نیکو توأم شود. اگر کسى که منتظر حضرت است از دنیا برود و حضرت بعد از او قیام کند اجر او همانند

اجر کسى است که زمان او را درک کرده «

از اصلی ترین شرایط ظهور امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف برای حکومت جهانی مهدوی وجود یارانی

شایسته با ویژگی های خاص اعتقادی واخلاقی  و توان علمی برای اراده کل جهان و بشریت می باشد.

در جلسات پیشین گفتیم » عقالنیت و بصیرت، ایمان و توحید عمیق، انس با قرآن و کالم خدا، اطاعت پذیری محض

و عشق خالص به ولی خدا، اهل عبادت و مناجات و تضرع « و هفتم »عصیان ستیزی و گناه گریزی « از خصوصیات ویژه یاران و اصحاب امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و عناصر حکومت مهدوی است برای اینکه از برنامه های اصلی امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف مبارزه با اهل فسق و فساد و نافرمانی احکام الهی است و زندگی یارانش از این ها و همه آلودگی های فکری و عملی پاکند و آنان با ولی خدا و امام زمان خود بیعت و عهد بسته اند از گناه و نافرمانی دستورات خدا و ولی خدا دوری کنند.

متن عهد و پیمان و بیعت امام زمان عجل اهلل تعالی علیه از یاران خود در ابتدای ظهور به فرمایش جد بزرگوارش امیرالمومنین علیهما السالم چنین است:

» أَنَّهُ یَأْخُذُ الْبَیْعَهَ عَنْ اَصْحابِهِ عَلی اَنْ ال یَسْرِقُوا وَال یَزِنُوا وَال یَسُبُّوا مُسْلِما، و ال یقتلوا محرما، و ال یهتکوا حریما

محرما، و ال یهجموا منزال، و ال یضربوا أحدا اال بالحق، و ال یکنزوا ذهبا و ال فضه و ال برا و ال شعیرا، و ال یأکلوا مال

الیتیم، و ال یشهدوا بما ال یعلمون، و ال یخربوا مسجدا، و ال یشربوا مسکرا، و ال یلبسوا الخز و ال الحریر، و ال یتمنطقوا  بالذهب، و ال یقطعوا طریقا، و ال یخیفوا سبیال، و ال یفسقوا بغالم، و ال یحبسوا طعاما من بر و ال شعیر. و یرضون القلیل و یشتمون علی الطیب، و یکرهون النجاسه، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و یلبسون الخشن من الثیاب، و یتوسدون التراب علی الخدود، و یجاهدون فی اهلل حق جهاده. و یشترط علی نفسه لهم: أن یمشی حیث یمشون، و یلبس کما یلبسون، و یرکب کما یرکبون، و یکون من حیث یریدون، و یرضی بالقلیل، و یمأل األرض بعون اهلل عدال کما ملئت جورا، یعبد اهلل حق عبادته، و ال یأخذ حاجبا و ال بوابا. « ) منتخب االثر ص ۰۶۴)

» حضرت مهدی) علیه السالم( از اصحاب و یارانش اینگونه بیعت می گیرد که سرقت نکنند، مرتکب زنا نشوند، به مسلمانی توهین نکنند، کسی را بیگناه نکشند، آبروی کسی را نبرده و هتک حرمت نکنند، به منزلی هجوم و یورش نبرند، کسی را بیگناه مجازات نکنند، به فکر جمع آوری طال و نقره و گندم و جو نباشند، مال یتیم را نخورند، بر آنچه که آگاهی ندارند شهادت ندهند، مسجدی را خراب نکنند، شرب خمر نکنند، جامه های خزدار و ابریشمی نپوشند، راه بر کسی نبندند، در برابر زرو سیم سر فرود نیاورند، راه ها را ناامن نکنند، مرتکب عمل شنیع لواط نشوند، مواد خوراکی چون گندم و جـو را احـتکار نکنند، به مقدار اندک خـشنود بـاشند، عطر بـزنند، از پلیدیهـا دوری کنـند؛ مردم را به نیکیها فرمان دهند، دیگـران را از زشـتیها باز دارند، لباس خشن بپوشند، خاک را بالش خود قرار دهند، در راه خدا آن گـونه که شـایسته است جهاد کنند، با خود عهد بسته است که همانند مردم راه برود، لباس بپوشد، بر مرکب سوار شود، به کم راضی شود، و زمین را با کمک و نصرت الهی از عدل و داد پر کند، زمانی که زمین پر از ظلم و جور باشد،

حق عبادت خداوند را بجا آورد، و فاصله و دربانی میان خود و مردم قرار ندهد.«

برای اینکه او فرزند رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و آخرین وصی و مجری دین و دستورات اوست:

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم:

» سُنَّتُهُ سُنَّتِی یُقِیمُ النَّاسَ عَلَی مِلَّتِی وَ شَرِیعَتِی «

» سنت او مهدی)عج( همان سنت من است و مردم را به دین و شریعت من به پا می دارد، «

۰۰۳۳/۰۳/۳۰ دوم خطبه

امام جمعه محترم مرند در ابتدای خطبه دوم نیز نماز گزاران را به مسئولیت اجتماعی و خدمت به جامعه که نشانه

سعادت و کمال انسانی است با توجه به حدیثی از امیرالمومنین علی علیه السالم دعوت نمودند:

» مِنْ کَمالِ السَّعادَهِ السَّعْىُ فى صَالحِ الْجُمْهورِ؛ « ) غرر الحکم حدیث ۴۰۶۰)

» کوشش در راه اصالح توده مردم، از کمال خوشبختى است.«

و طبق سفارش پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله خدمت به خلق خدا و صالح جامعه از بهترین عبادات و اخالق الهی است.

 _شنبه  ۷دی ماه میاید مسعود پیامبر صلح و مهربانی حضرت عیسی مسیح علیه السالم را به همه موحدین وارادتمندان و پیروان راستین آن حضرت و هموطنان مسیحی تبریک می گوییم متاسفانه جهان و بشریت امروز گرفتاردولت های فاسد و مستکبر مدعی پیروی این پیامبر عزیز خدایند. که امیدواریم خداوند قادر به برکت این پیامبر عزیز انسان هاو مظلومین را از شر آنان محافظت فرماید.

۵ _رزمایش بزرگ پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم توسط سپاه پاسداران مقتدر جمهوری اسالمی ایران در

سواحل جنوبی خلیج فارس و استان های بوشهر، هرمزگان و خوزستان با سالح ها و موشک ها و پهبادهای مختلف تهاجمی، هشداری قاطع به هذیان گوئی های رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی و بعضی از دولتهای ذلیل عربی متکی به آن و همه دشمنان منطقه ای و غیر منطقهای ایران و جبهه مقاومت اسالمی است همانگونه که فرماندهان عالی نظامی گفتند اوال ما تهدید اسرائیل را با توجه به قدرت خود که آنها هم می دانند یک توهم می دانیم. دوما قطعاًاسرائیل هیچ دولتی امروز به فضل الهی توان یک جنگ رسمی با این ایران و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسالمی و مقاومت ندارند اما اگر موردی هم تعرضی به ایران و منافع ایران بشود اسرائیل و همه کشورهایی که از پایگاه یامسیر آنها تعرض شده مورد حمله پشیمان کننده و ذلت بار ما خواهد شد. آمریکا با فرار ذلت بار از افغانستان و شروع به خروج ذلیالنه نظامیان تروریست آمریکایی از عراق، گویای ناتوانی آمریکا و اقتدار جبهه مقاومت، عراق، سوریه،یمن، فلسطین، لبنان و افغانستان به رهبری جمهوری اسالمی است.

 _پنج شنبه آینده حماسه ۴ دی » روز بصیرت و میثاق امت با والیت « گرامی میداریم فتنه ۸۸ با غفلت عدهای ومزدوری و خیانت عدهای دیگر با حمایت همه جانبه آمریکا و دشمنان خارجی شروع شد اما حماسه ۴ دی و حضورحماسی مردم در صحنه، امکان هرگونه تحرک و دستاورد را از دشمنان، جریان ضد انقالب، آشوبگران و فتنه گران سلب کرد کشور و مردم عزیز را حفظ نمود.

 _۷ دی ماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام راحل رضوان اهلل تعالی علیه در سال ۰۰۲۸ برای پاک کردن ننگ جهل و بی سوادی بود باید ادامه داشته باشد

۲ _امروز سوم دی ماه روز ثبت احوال نامگذاری شده است سازمان ثبت احوال یک سازمان حاکمیتی و خدمت رسان عموم ایرانیان است، ثبت احوال بویژه ثبت مردم به موقع والدت و وفات و نام گذاری صحیح مرتبط با فرهنگ دینی و ملی ما ضروری است به ویژه توجه به کاهش جمعیت کشور یک اراده و همت ملی می طلبد.

آمار شهرستان در ده سال ۴۳ تا ۴۴ قابل تامل و هشداری جدی است:

سال ۰۰۴۳ والدت ۰۶۳۰ نفر سال۰۰۴۴ ۰۰۸۰ نفر ۰۲۳۳ نفر کاهش

سال ۰۰۴۳ فوت ۰۰۰۰ سال ۰۰۴۴ ۵۳۶۴ نفر ۷۳۳ نفر بیشتر

سال ۰۰۴۳ ازدواج ۰۵۰۵ مورد سال ۰۰۴۴ ۵۳۰۷ مورد ۰۵۳۳ مورد کمتر

سال ۰۰۴۳ طالق ۰۷۲ مورد در سال ۰۰۴۴ ۲۶۰ مورد ۵۳۳ مورد بیشتر

خوشبختانه در سال ۰۰۳۳ بیشتر و در ردیف اول و دوم نام ها فاطمه و زهرا در زنان علی و مهدی در مردان بوده ،

همه آحاد جامعه، خانواده ها و مسئولین محترم نسبت به عزت و استقالل مردم و کشور و آسیب های جدی کاهش

جمعیت و ازدواج و هویت خود تامل داشته باشند.

ارسال دیدگاه